Univerzální dezinfekce

Sanosil Super 25 Ag

Univerzální dezinfektant
Vysoce koncentrovaný produkt

Krátké info

Použití

  • Povrchová dezinfekce, dezinfekce aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
  • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků
  • Aplikace v chladících věžích

Účinnost

  • Bacterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofirmy

Záruční doba

  • 2 roky

Účinné látky:

  • 50% Peroxid vodíku, 0.05% stříbro

H věty:

H314, H272, H335, H302+H332

Popis

Sanosil Super 25 Ag je tekutý koncentrovaný dezinfekční prostředek především pro profesionální použití,
Vhodný pro dezinfekci ploch, vody, potrubních systémů vody či dezinfekci aerosolem

Popis účinku

Použitou účinnou látkou je peroxid vodíku, který je ekologický. Ve výrobním procesu je aktivní látka stabilizována a zesílena stříbrem, takto je dosahováno výrazně vyšší účinnosti proti mikroorganismům. Stopové množství stříbra účinně zabraňuje rekontaminaci. Chemická reakce mezi kyslíkem a buněčnou stěnou molekul způsobuje jejich poškození a zničení, tento efekt je zesilován ionty stříbra, které vytvoří vazbu s proteiny mikroorganismů a tím tyto proteiny inaktivují či vysráží.

Aplikace

Ředěný roztok Sanosilu Super 25 Ag je zvláště vhodný pro dezinfekci kontaminovaných povrchů.
Špinavé povrchy by měly být nejdříve vyčištěny, aby se následně zajistila účinná dezinfekce. Čím lépe je povrch zbaven nečistot, tím účinnější je následná dezinfekce

Doporučené dávkování – přehled

2%
3%
6%
10%
12-15%
= likvidace virů, bakterií, plísní (důkladně umyté povrchy)
= … (dobře umyté povrchy)
= vysoká kontaminace
= likvidace plísní a hub (mycelium), bakterií, (extrémně vysoká kontaminace)
= likvidace endospor

1000 ml/m3
25-100 ml/m3
= dezinfekce povrchů vodovodních potrubí a nádrží vody (šoková dezinfekce)
= dezinfekce vody (chladící věže, klimatizace, atd.)

1. Dezinfekce povrchů

Sanosil Super 25 Ag ředěný v poměru 1:32 (1 díl Super 25, 32 dílů vody) před použitím a aplikovaný spreyem (Sanospray, EasyFog, etc.) nebo mopem na povrchy. Takto připravený roztok je vhodný pro normálně kontaminované povrchy s běžnou organickou kontaminací (např. povrchy v potravinářských výrobách, kuchyních, koupelnách, saunách, atd.)
Dávkování pro čisté povrchy přibližně 50-100ml/m2. Nechat uschnout; oplach není nutný.
Dávkování pro lehce znečištěné povrchy přibližně 70 -150ml l/m2. Nechat uschnout; oplach není nutný
Dávkování pro vysoce kontaminované povrchy s vysokou organickou zátěží, ředit Sanosil Super 25 Ag 1:15 (1 díl Super 25, 15 dílů vody).
Dávkování pro znečištěné povrchy 70 -150ml l/m2. Nechat uschnout, oplach není nutný.
Doba účinku: Bakterie: 15 min. plísně: 15 min., kvasinky: 60 min. viry: 60 min.

2. Dezinfekce ponořením

Pro dezinfekci pracovních nástrojů, náčiní, které mohou být ponořeny. Řeďte Sanosil Super 25 Ag 1:32 (1 díl Sanosil Super 25, 32 Dílů vody). Nástroje, náčiní a díly, které mají být dezinfikovány mají být ponechány 2 - 4 hodiny v roztoku.
Roztok může být opakované používán.
Po 1 týdnu by roztok měl být obměněn.

Vodní systémy

Tanky, vodovody, systémy pitné vody, zařízení pitné vody, atd.: Použijte dezinfekční roztok: 1 l Sanosilu na 1000 l vody (1000 ppm). Naplňte vodní systém dezinfekčním roztokem a ponechte cca 12-24 hodin. Poté může být dezinfekční roztok vypuštěn do běžného odpadního systému.