Sanosil S015 AG

1

Sanosil S015 Ag

SANOSIL S015 Ag je univerzální antivirový dezinfekční prostředek
Baleno v objemech: kanystry 25 L a 5 L

Stáhnout "Produktovou brožuru Sanosil S015 AG"

Použití

  • Nejčastěji k dezinfekci aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
  • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků

Účinnost

Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

Záruční doba

  • 2 roky

Účinné látky

  • 7,5% Peroxid vodíku; 0,0075% stříbro (0,0075 g/100gr)

Standardní věty o nebezpečnosti

H315

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102, P280, P305+P351+P338
P337+P313, P501

Typ výrobku:

  • K přímému použití

Dodání a skladování:

  • Bez zvláštních dodacích a skladovacích opatření